Aktuality

UCM na JobSpoTT 2019

JobSpoTT je každoročne najväčším veľtrhom práce v regióne Trnava, ktorý ponúka verejnosti a predovšetkým mladým ľuďom, informácie o zamestnávateľoch, ich kultúre, či nových technológiách, ktoré využívajú.

V stredu 13. novembra 2019 pod jednou strechou (v Mestskej športovej hale v Trnave) návštevníkom prezentovali vysoké školy, zamestnávatelia najmä z trnavského, ale i ostatných krajov, možnosti štúdia i zamestnania.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave využila túto príležitosť pre prezentáciu študijných odborov našich fakúlt, inštitútu a ústavu pre potenciálnych uchádzačov o štúdium.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddeleniea práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.11.2019
Dátum aktualizácie: 20.11.2019