Aktuality

Memorandum o spolupráci medzi UCM a TA3

Dňa 15.11.2019 bolo na pôde Televízie TA3 podpísané Memorandum o spolupráci medzi Univerzitou sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) a Televíziou TA3.

Podpisom memoranda sa vytvorilo prostredie na zintenzívnenie spolupráce medzi oboma inštitúciami. Rozšíri sa možnosť spolupráce v oblasti publikovania informácií z akademickej pôdy, z oblasti vedy a výskumu, kooperácia pri výrobe reportáží a spravodajstva a takisto vznikne priestor pre školenie a prax študentov priamo v televízii príp. pre možnosť prednáškovej činnosti zamestnancov TA3 na pôde univerzity.

Prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM:

„Univerzity sú tým miestom, kde sa koncentruje vzdelanosť, personálne i technické, technologické a výskumné kapacity, ktoré by mali byť prínosom nielen pre región, ale celú občiansku spoločnosť. O úspechoch univerzít, o tom, čo prinášajú, aké výskumné úlohy riešia, ako sa zapájajú do medzinárodných výskumných  tímov, a o mnohých ďalších atribútoch ich činnosti sa verejnosť dozvedá len málo. Nebýva to často námetom reportáží, diskusií a programov v hlavnom vysielacom čase médií. Verím, že týmto krokom, podpisom  memoranda,  sa nám podarí tematiku vysokého školstva na pôde jednej z mienkotvorných inštitúcií priniesť častejšie.“

Univerzita sv. Cyrila a Metoda môže ponúknuť mladých študentov a absolventov, ich pohľad na svet, ktorý môžu aplikovať pri príprave príspevkov a reportáží. Na základe podpísaného dokumentu tí najšikovnejší  absolventi môžu získať v TA3 i ročný kontrakt za vopred stanovených podmienok, príp. zahraničnú stáž v rámci medzinárodnej výmeny reportérov spravodajstva.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.11.2019
Dátum aktualizácie: 22.11.2019