Aktuality

Pozvánka na prednášky prof. F. Čermáka (ČR)

FF UCM v Trnave Vás srdečne pozýva na vedecké prednášky významného českého jazykovedca, prof. PhDr. Františka Čermáka, DrSc.

PONDELOK: 9. 12. 2019

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 25.11.2019
Dátum aktualizácie: 9.12.2019