Aktuality

Prezentácie výsledkov inštitucionálnych projektov

Dňa 3.12.2019 sa konali prezentácie výsledkov inštitucionálnych projektov podporených z Fondu pre podporu výskumu UCM.

Riešitelia jednotlivých projektov prítomným prezentovali výsledky svojej práce počas celého roka a prínos svojich projektov.

Podujatie viedol prorektor prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. a prítomní boli prodekani pre vedu z každej fakulty a zástupkyňa inštitútu.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.12.2019
Dátum aktualizácie: 9.12.2019