Aktuality

STT mobility – Výzva

Oddelenie vonkajších vzťahov Vám ponúka možnosť zúčastniť sa nepedagogickej Erasmus mobility v letnom semestri 2019/2020 a v období krátko pred ním.

Erasmus mobility školenia sú určené pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom univerzity.

Účel školenia: cieľom je umožniť účastníkom vzdelávať sa prostredníctvom prenosu poznatkov alebo know-how a získať praktické skúsenosti. Výsledkom by mal byť odborný rast pracovníka. Aktivity môžu byť rôzne: školenie, študijná návšteva, spoločná práca, pracovné skupiny, praktická príprava, „job shadowing“ a pod.

Pri výberovom konaní budú uprednostnení nepedagogickí zamestnanci UCM (administratívni pracovníci rektorátu, úseku kvestora, knižnice, CIKT a ostatných zložiek) a zamestnanci, ktorí STT mobilitu neabsolvovali v zimnom semestri 2019/2020.

Prijímajúca inštitúcia: ktorákoľvek partnerská univerzita, s ktorou má UCM uzavretú Erasmus medziinštitucionálnu zmluvu o spolupráci ) alebo je držiteľom Erasmus charty (t.j. zúčastňujú sa aktivít v rámci programu Erasmus+), iná oprávnená inštitúcia (podnik, nezisková organizácia atď.).

Neoprávnené inštitúcie: inštitúcie patriace pod Európsku komisiu.

Požadované dokumenty: vopred vyplnené tlačivo Program Mobility školenia

Termín doručenia dokumentov: najneskôr 8.1.2020

Termíny výberového konania:

  • 1. kolo: 9.1.2020
  • 2. kolo: 23.1.2020

O mieste konania výberu Vás budeme informovať.

Bližšie informácie a zber dokumentov: Mgr. Štefíčková, Oddelenie vonkajších vzťahov

STT mobility - výzva

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 8.12.2019
Dátum aktualizácie: 9.12.2019