Aktuality

Menovanie vysokoškolskej profesorky z FF

Prezidentka Zuzana Čaputová v utorok 10. decembra 2019 formálne vymenovala 26 nových vysokoškolských profesorov. Vzhľadom na jej zdravotný stav im vymenúvacie dekréty na základe poverenia prezidentky SR odovzdal vedúci Kancelárie prezidenta SR Štefan Rozkopál. Zoznam vymenovaných vysokoškolských profesorov je k dispozícii v sekcii Vymenovania a odvolania.

Medzi novými  profesormi je i naša zamestnankyňa, p. ALJA LIPAVIC OŠTIR z katedry germanistiky Filozofickej fakulty UCM - bola vymenovaná za vysokoškolskú profesorku v odbore cudzie jazyky a kultúry.

Srdečne gratulujeme!

Viac: TU.

Zdroj: https://www.prezident.sk/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.12.2019
Dátum aktualizácie: 19.12.2019