Aktuality

Knihovníci trnavského kraja v UK UCM v Trnave

Univerzitná knižnica UCM v Trnave privítala 12. decembra 2019 na výročnej členskej schôdzi knihovníkov trnavského kraja, členov Krajskej pobočky Spolku slovenských knihovníkov a knižníc. Predsedníčka  spolku, PhDr. Zuzana Martinkovičová, predniesla správu o činnosti spolku v roku 2019 i návrh plánu na rok 2020. Po diskusii k správe nasledovala diskusia a priateľské posedenie aktívnych knihovníkov i seniorov.

Na záver poďakovala Mgr. Darine Kráľovej, vedúcej univerzitnej knižnice i pracovníčkam UK UCM za prípravu občerstvenia i poskytnuté priestory.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Darina Kráľová
Zdroj: vedúca UK
Dátum vloženia: 16.12.2019
Dátum aktualizácie: 19.12.2019