Aktuality

Erasmus Meeting

Dňa 12.12.2019 sa v priestoroch UCM uskutočnilo stretnutie Erasmus za účasti vedenia našej univerzity – pána rektora, profesora Boču, fakultných a katedrových UCM Erasmus koordinátorov, prodekanky FF UCM pre vonkajšie vzťahy; za účasti pána prodekana MTF pre vonkajšie vzťahy – docenta Strémyho a kolegýň z Trnavskej univerzity z kancelárie Erasmus a PR.

Stretnutie organizovalo Oddelenie vonkajších vzťahov UCM a jeho cieľom bolo odprezentovať činnosť ESN Trnava pre prichádzajúcich Erasmus študentov v Trnave, filozofiu buddy študentov a v závere nás samotní incoming Erasmus študenti oboznámili o svojich postrehoch a dojmoch z ich aktuálnej mobility u nás.

Výsledkom je podpora aktivít pre zahraničných študentov zo strany vedenia našej univerzity, pričom pán rektor Boča poskytol priestory pre organizáciu ESN Trnava (Erasmus Student Network), ktorá bude mať od januára kanceláriu v hlavnej budove UCM a stane sa tak kontaktným miestom pre všetkých prichádzajúcich Erasmus a zahraničných študentov v Trnave.

Ďakujeme pánovi rektorovi za podporu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu!

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr. art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 16.12.2019
Dátum aktualizácie: 17.12.2019