Aktuality

Udelenie titulu docent

Vo štvrtok 19.12.2019 prevzali z rúk rektora UCM dekrét o úspešnom absolvovaní habiltačného konania a udelení titulu docent dve naše kolegyne:

PhDr. Jana Galera Matúšová, PhD. z Ústavu občianskej spoločnosti.
Habilitáciu absolvovala v odbore masmediálne štúdiá na FMK UCM a téma jej habilitačnej práce bola Komunikačné stratégie vybraných značiek v rôznych štádiách ich životného cyklu.

PhDr. Jana Radošinská, PhD. z Fakulty masmediálnej komunikácie, ktorá bola vymenovaná za docentku pre odbor masmediálne štúdiá.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 20.12.2019
Dátum aktualizácie: 13.1.2020