Aktuality

Slovenčinári v Trnavskom rádiu

Dňa 6.2.2020 navštívili rannú šou Trnavského rádia doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. a PhDr. Marián Kamenčík, PhD. z Katedry slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UCM.

Témou rozhovoru bol slovenský jazyk a literatúra, jej štúdium na našej univerzite a praktické uplatnenie absolventov v praxi.

Zvukový záznam TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 6.2.2020
Dátum aktualizácie: 18.2.2020