Aktuality

UCM členom EUA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  minulý rok podala prihlášku do EUA - European University Association a prihláška bola na zasadnutí Valného zhromaždenia EUA v januári 2020 schválená.

To znamená, že UCM v Trnave sa stala riadnym členom Európskej univerzitnej asociácie, ktorá zastupuje viac ako 800 univerzít a národných rektorských konferencií zo 48 európskych krajín.

EUA zohráva kľúčovú úlohu v bolonskom procese a pri ovplyvňovaní politík EÚ v oblasti vysokoškolského vzdelávania, výskumu a inovácií. Prostredníctvom nepretržitej interakcie s celým radom ďalších európskych a medzinárodných organizácií zabezpečuje, aby  sa názory expertov a odborníkov univerzít o dôležitých procesoch a problémoch brali tiež do úvahy. EUA poskytuje členom bezkonkurenčné možnosti na zdieľanie najlepších postupov účasťou na projektoch, podujatiach a iných činnostiach a takisto učenie sa z best practice. Zároveň umožňuje podieľať sa na formovaní európskych politík a iniciatív ovplyvňujúcich vysokoškolské vzdelávanie a výskum.

Viac: https://eua.eu/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.2.2020
Dátum aktualizácie: 5.3.2020