Aktuality

UCM stúpa hore v rebríčku univerzít UniRank 2020

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave bola v minulom roku Unirank 2019 na 17.tom mieste a tento rok sa posunula na 12. priečku univerzít v SR.

UniRank™  je medzinárodným rankingom obsahujúcim recenzie a rebríčky viac ako 13.600 oficiálne uznaných univerzít a vysokých škôl v 200 krajinách sveta. V hodnotení sa na rozdiel od v iných rankingov nevychádza z akademických údajov poskytnutých samotnými univerzitami, ale z platných, nezaujatých a neovplyvniteľných webových metrík poskytovaných nezávislými webovými zdrojmi. Základom je prezentácia na webe a obľúbenosť v zmysle odhadovanej návštevnosti, dôveryhodnosti zdrojov a popularita viazaná na kvalitu.

Do hodnotenia sa môžu dostať iba školy, ktoré spĺňajú nasledujúce kritériá - akreditácia príslušnou slovenskou organizáciou vyššieho vzdelávania, ponuka minimálne štvorročného vysokoškolského vzdelania (bakalárske) alebo postgraduálnych titulov (magisterských alebo doktorandských) a poskytovanie štúdia v prevažne v tradičnej priamej dennej forme výučby.

Najlepšou univerzitou vo svete podľa aktuálneho rebríčka UniRank™ 2020 je Massachusettský technologický inštitút.

Zoznam vysokých škôl podľa rebríčka UniRank™ (Zdroj: Skolske.sk):

01. Slovenská technická univerzita v Bratislave
02. Technická univerzita v Košiciach
03. Univerzita Komenského v Bratislave
04. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
05. Prešovská univerzita v Prešove
06. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
07. Žilinská univerzita v Žiline
08. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
09. Trnavská univerzita v Trnave
10. Slovenská Poľnohospodárska Univerzita v Nitre
11. Ekonomická univerzita v Bratislave
12. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
13. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
14. Trenčianska Univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
15. Univerzita Veterinárskeho Lekárstva a Farmácie v Košiciach
16. Technická univerzita vo Zvolene
17. Katolícka Univerzita v Ružomberku
18. Akadémia umení v Banskej Bystrici
19. Paneurópska vysoká škola Bratislava
20. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
21. Vysoká škola múzických umení v Bratislave
22. Univerzita J. Selyeho Komárno
23. Vysoká Škola Zdravotníctva a Sociálnej Práce sv. Alžbety v Bratislave
24. Vysoká škola Danubius Sládkovičovo
25. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
26. Vysoká škola manažmentu, City University of Seattle Bratislava 
27. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
28. Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
29. Vysoká Škola Bezpečnostného Manažérstva v Košiciach
30. Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií Bratislava
31. Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica
32. Vysoká škola DTI

Viac:
Top Universities in Slovakia 2020 Slovak University Ranking
Unirank 2019

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddeleniea práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.2.2020
Dátum aktualizácie: 28.2.2020