Aktuality

Veľvyslanec Slovinska na UCM

Dňa 27.2.2020 privítal rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. spolu s prorektorom prof. MUDr. Štefanom Galbavým, DrSc. a vedúcou oddelenia vonkajších vzťahov  Mgr. Mgr. Art Lenkou Biba Slovak na pôde univerzity mimoriadneho  a splnomocneného veľvyslanca Slovinskej republiky v SR Gregora KOZOVINCA.

V úvode p. rektor informoval o štruktúre univerzity s dôrazom na prírodovedeckú fakultu, ktorá spĺňa kritéria excelentného výskumného pracoviska. V ďalšej časti informoval veľvyslanca o ambícii vytvoriť spoločné výskumné centrum pre oblasť krajín ako sú Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko pri financovaní z prostriedkov EK. Výskumné centrá takéhoto významu sú zatiaľ len v tzv. "starých krajinách" EU.  Centrá by boli vysoko špecializované s cezhraničnou spoluprácou. Pán veľvyslanec vyjadril  prísľub podpory uvedenej iniciatíve.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
Zdroj: prorektor pre vonkajšie vzťahy
Dátum vloženia: 2.3.2020
Dátum aktualizácie: 4.3.2020