Aktuality

Usmernenia k situácii so šírením Covid-19 (aktualizované 03. 05. 2021)

Na tomto mieste budú zverejňované informácie k aktuálnym opatreniam v súvislosti so šírením Covid-19 na UCM v Trnave i ďalšie informácie z ústredných grémií.

STÁLY KRÍZOVÝ ŠTÁB
Na UCM v Trnave pracuje pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc. Stály krízový štáb UCM ako poradné grémium rektora. V prípade potreby sú prizývaní na rokovania štábu ďalší zamestnanci univerzity, predovšetkým dekanky a dekani fakúlt, riaditeľka inštitútu a ďalší vedúci zamestnanci univerzity.

INFORMAČNÝ KANÁL - covid19john(zav.)doeucm.sk
Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.

Vedenie UCM  pre vlastné potreby pripravilo dotazník na zistenie postoja zamestnancov a študentov k očkovaniu proti COVID19.

Dotazník je dobrovoľný a anonymný.
LINK na prístup k dotazníku: DOTAZNÍK


ZÁSADNÉ PRAVIDLÁ (z materiálu SEMAFOR pre vysoké školy)

  • Pri podozrení na ochorenie, študent a zamestnanec kontaktuje telefonicky svojho lekára a postupuje podľa jeho pokynov. Z účasti na vzdelávaní sa študent ospravedlní.
  • V priestoroch vysokej školy nosia študenti a zamestnanci rúška.
  • Neodporúča sa organizovať akademické obrady, spoločenské, či iné aktivity s hromadnou účasťou.
Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.3.2020
Dátum aktualizácie: 3.5.2021