Aktuality

OPATRENIA REKTORA UCM V TRNAVE (aktualizácia k 16.6.2020)

OPATRENIA REKTORA UCM V TRNAVE

OPATRENIE REKTORA Č. 11/2020 - Uvoľňovanie opatrení realizovaných na UCM v súvislosti s epidémiou COVID-19 
OPATRENIE REKTORA Č. 12/2020 - Uvoľňovanie opatrení v oblasti výučby realizovaných na UCM v súvislosti s epidémiou COVID-19
OPATRENIE REKTORA Č. 13/2020 - Opatrenie na prevádzku študentského domova UCM v Trnave v čase pandémie COVID-19
OPATRENIE REKTORA Č. 14/2020 - Uvoľňovanie opatrení po ukončení nôdzového stavu

UNIVERZITA - PRÍSTUPNOSŤ BUDOV

  • budovy UCM prístupné v štandardnom režime
  • meranie teploty pri vchode do budov je dobrovoľné, ale odporúčané

ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
Krízová pracovná skupina pod vedením rektora univerzity prof. Ing. Romana Boču , DrSc. a prorektora prof. MUDr. Štefana Galbavého, DrSc., ktorá monitoruje situáciu ohľadom epidemiologickej situácie a realizuje potrebné preventívne opatrenia, naďalej ostáva funkčná.

Dočasné karanténne miestnosti ostávajú v každej budove:

  • Nám. Jozefa Herdu, 4. posch., miestnosť č. 414
  • Hajdóczyho ul, miestnosť č. 222, tel. 149
  • Bučianska ul., miestnosť č. 321, tel. 143
  • Skladová ul., miestnosť č. 212, tel. 452
  • V jame, 1. poschodie, kabinet FSV, tel. 484
  • Špačince, suterén, zasadačka, S002
  • Piešťany, 1. poschodie, miestnosť R 1-3, tel. 740
  • pre prípad vynútenej karantény zahraničných študentov - miestnosť č. 414 v budove na Nám. J. Herdu

Úprava harmonogramu štúdia vrátane výučby, skúšok a štátnych skúšok je v kompetencii dekanov fakúlt.

UCM sa riadi v plnej miere platnými opatreniami a odporúčaniami Úradu verejného zdravotníctva SR.
Od 16.6.2020 prebiehajú činnosti a procesy v štandardnom režime ako pred zavedením núdzového stavu.

UŽITOČNÉ TELEFÓNNE ČÍSLA
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – tel. č.  0917 222 682
e-mail: novykoronavirus(zav.)uvzsr.sk
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave
tel. č.: 0905 903 053
e-mail: novykoronavirus(zav.)uvzsr.sk

Fakultná nemocnica Trnava:  tel. č.  033 59 38 111
Infekčná klinika Fakultnej nemocnice Trnava: 033 5938 724
Integrovaný záchranný systém: 112 (lekárska služba)
INFOLINKA NÁRODNÉHO CENTRA ZDRAVOTNÍCKYCH INFORMÁCIÍ: 0800 221 234

LINKY
Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavský samosprávny kraj
Ministerstvo zdravotníctva SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Ministerstvo vnútra SR - orgány krízového riadenia
Svetová zdravotnícka organizacia (WHO)

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.3.2020
Dátum aktualizácie: 8.7.2020