Aktuality

Usmernenia k situácii so šírením Covid-19 (aktualizované 22. 02. 2022)

Na UCM v Trnave pracuje pod vedením rektora UCM prof. Ing. Romana Boču, DrSc. Stály krízový štáb UCM ako poradné grémium rektora. V prípade potreby sú prizývaní na rokovania štábu ďalší zamestnanci univerzity, predovšetkým dekanky a dekani fakúlt, riaditeľka inštitútu a ďalší vedúci zamestnanci univerzity.

UCM zriadila dňa 19.8.2020 INFORMAČNÝ KANÁL covid19john(zav.)doeucm.sk
Jeho cieľom je poskytovať informácie o opatreniach a podmienkach v rámci vysokej školy príp. ďalších konkrétnych informácií týkajúcich sa univerzity, študentov a zamestnancov v tomto období.

 

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 4.3.2020
Dátum aktualizácie: 23.5.2022