Aktuality

I. reprezentačný ples UCM

Dňa 22. februára 2020 sa v priestoroch Hotela Thermia Palace v Piešťanoch uskutočnil I. reprezentačný ples Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Pozvanie na podujatie prijala ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR JUDr. Mgr. Martina Lubyová, PhD. Z akademického prostredia, okrem kolegov z UCM, sa zúčastnili rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr.h.c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., rektorka Vysokej školy manažmentu prof. Ing. Edita Hekelová, PhD., rektor Vysokej školy Danubius v Sládkovičove prof. Ing. Peter Plavčan, CSc., rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., bývalý rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD a dekanka Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave doc. Ing. Viera Peterková, PhD.

Celý večer sa niesol v slávnostnej atmosfére a jeho súčasťou boli zaujímavé vystúpenia členov akrobaticko-tanečnej skupiny Vertigo (vzdušná akrobacia na hodvábnych pruhoch látky, kruhoch a tyči) a tanečného zoskupenia Interklub Bratislava. Speváckymi hosťami večera boli Eva Máziková a Igor Kmeťo ml.

Veríme, že prvý ročník univerzitného plesu naplnil očakávania všetkých zúčastnených a založil tradíciu konania univerzitných plesov každú nasledujúcu plesovú sezónu.

Fotogaléria.

Viac vo fotogalérii na intranete.

Na podujatí bola vyhotovená fotodokumentácia. V prípade, ak si neželáte byť zverejnený, požiadajte o nezverejnenie na adrese: infojohn(zav.)doeucm.sk.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddeleniea práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 9.3.2020
Dátum aktualizácie: 11.3.2020