Aktuality

PRERUŠENIE VÝUČBY NA UCM (aktualizované 13.3.2020)

Prerušenie kontaktnej výučba na UCM v Trnave sa predlžuje až do 29.3.2020 (vrátane).

Toto opatrenie bude formalizované i interným legislatívnym dokumentom.

Zdôvodnenie:
Úprava na základe nariadenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Ďalšie informácie budú zverejnené na web stránke univerzity. Sledujte aktuálne informácie.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 9.3.2020
Dátum aktualizácie: 27.3.2020