Aktuality

Vyhlásenie rektora UCM v Trnave k aktuálnej situácii (aktual 21.3.2020)

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v úzkej spolupráci s dekanmi fakúlt, vydalo rad opatrení a nariadení týkajúcich sa aktuálnej situácie v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19. Tieto sú zosumarizované na webovej stránke https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2402/ a podľa potreby sú aktualizované.

Radi by sme upokojili našich 5200 študentov a vyše 500 zamestnancov, že zvažujeme všetky alternatívy pre úspešné zvládnutie plánovanej výučby a ukončenie letného semestra. Osobitne citlivo vnímame obavy študentov končiacich ročníkov, ako to bude so záverečnými prácami, termínmi štátnych skúšok a promócií.

Pri našich budúcich rozhodnutiach sme viazaní povinnosťou rešpektovať nariadenia a opatrenia vlády Slovenskej republiky. Tieto iste budú vychádzať z aktuálnej epidemiologickej situácie, ktorá je ťažko predvídateľná. Jedným z pravdepodobných scenárov je aj predĺženie celoštátnej karantény, čo v našich podmienkach by predstavovalo ďalšie odloženie kontaktnej výučby. Preto nabádame našich študentov k sebadisciplíne, k samoštúdiu, e-learningu a využitiu denného režimu pre vzdelávanie a prípravu na skúšky. Nepovažujte prerušenie kontaktnej formy výučby za prázdniny.

Na problematike výskumu liečiva účinného proti koronavírusu COVID-19 pracujú najlepšie vedecké kapacity na celom svete. Jedným z nich je aj Dr.h.c. prof. Ing. Stanislav Mietruš, DrSc., pracovník Fakulty prírodných vied UCM v Trnave, ktorý v spolupráci s talianskymi a slovenskými kolegami sa úspešne podieľal na vývoji liečiv proti malárii a HIV.

Veríme, že spoločným úsilím zvládneme nielen epidémiu či pandémiu, ale aj vaše vzdelávanie v prospech našej spoločnosti.

prof. Ing. Roman Boča, DrSc., rektor UCM v Trnave

V univerzitnom meste Trnava, dňa 18. 3. 2020

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.3.2020
Dátum aktualizácie: 27.3.2020