Aktuality

Zasadnutie Grémia rektora UCM

Dňa 31.3.2020 zasadlo v nových priestoroch Akademického klubu UCM (prízemie budovy na Nám. Jozefa Herdu) poradný orgán rektora univerzity - Grémium UCM.

Panie dekanky, páni dekani, p. riaditeľ IFBLR a p. kvestor spolu s prizvanými vedúcimi rektorátnych útvarov riešili aktuálne otázky a problémy súvisiace so zmeneným harmonogramom štúdia, prechodom resp. realizáciou výučby on line namiesto kontaktnej výčby, možnými zmenami v súvislosti s prijímaním príhlášok na štúdium a pod.

Fotogaléria - zasadnutie Grémia

Fotogaléria - Akademický klub

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 31.3.2020