Aktuality

Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV UCM v Trnave pomáha …

Situácia na Slovensku spôsobená vírusom COVID 19 vyvoláva nebývalú potrebu pomoci a to nielen v zdravotníckych zariadeniach.

Pedagógovia a študenti Katedry sociálnych služieb a poradenstva sa pod vedením doc. PhDr. Mgr. Oľgy Bočákovej, PhD., vedúcej katedry, PhDr. Lenky Machyniakovej, PhD., tajomníčky katedry, tiež doc. PhDr. Márie Dávidekovej, PhD., zástupkyne pre odbornú prax, rozhodli aktívne zapojiť do dobrovoľníckej pomoci. Docentka Bočáková tiež aktívne vypomáha nielen s nákupmi pre seniorov vo svojom okolí, počas tohto obdobia sa s nimi delí aj o vlastnoručne pripravené jedlo. Z jej iniciatívy šijú študentky rúška na tvár, ktoré budú odovzdané dvom organizáciám, ktoré pracujú v priamom kontakte s ľuďmi bez domova.

Dobrovoľnícku činnosť tejto katedry vyvíjajú aj mimo Trnavy, pracujú ako dobrovoľníci aj v trenčianskom regióne. Za pomoci dobrých ľudí docentka Bočáková získava látky a gumičky na šitie rúšok.

Najväčšiu iniciatívu prejavujú:

  • Bc. Kristína Šovcová – ušila 300 rúšok a rozdávala ich osobne občanom v obci Šútovce
  • Bc. Michaela Oravcová – ušila rúška pre UCM FSV/seniori
  • Bc. Barbora Kalná – ušila rúška pre seniorov a ľudí bez domova v Trnave a jej okolí
  • Bc. Peter Hrdlička – zabezpečuje nákupy, rozdávanie rúšok pre seniorov a ľudí bez domova v Trnave a okolí
  • Bc. Pavol Čálik – pracuje s ľuďmi bez domova v Trnave – zabezpečuje rúška
  • Bc. Jana Horváthová – zabezpečuje a rozdáva rúška, dezinfekcie seniorom v meste Trnava a v obci Cífer
  • Bc. Peter Žák – spolu s matkou ušili rúška pre seniorov a ľudí bez domova v Trnave
  • Bc. Andrej Jurkas – roznáša nákupy, zabezpečuje lieky a potraviny pre seniorov v obci Dechtice

Dobrovoľnícku činnosť naši študenti praktizujú aj v Trenčíne a v blízkom okolí:

  • PhDr. Katarína Hrnčárová – zabezpečila šitie rúšok pre seniorov v spolupráci s vedúcou katedry doc. Bočákovou.

Aj doktorandi katedry pomáhajú:

  • PhDr. Mgr. Andrej Hrnčárik zabezpečil šitie rúšok pre seniorov a PhDr. Zuzana Draková v meste Dubnica nad Váhom zabezpečuje nákup potravín, dezinfekcie, liekov a ochranných prostriedkov (rúška, nitrilové rukavice a iné) pre ohrozenú skupinu seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta, šitie a distribúcia ochranných rúšok pre seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta.


Za správnosť: doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.4.2020
Dátum aktualizácie: 7.4.2020