Aktuality

Psychologická pomoc TTSK v spolupráci s FSV

Spolupráca s Trnavským samosprávnym krajom zastrešená Memorandom o spolupráci sa prakticky prejavuje vo viacerých oblastiach – konkrétne v tomto období aj spoluprácou župy a Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulty sociálnych vied.

Dňa 1.4.2020 bol trnavskou župou, v rámci ďalších opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, spustený projekt Linka psychologickej pomoci tzv. Zelená linka. Jej cieľom je pomáhať, poskytovať psychologickú pomoc pracovníkom v prvom kontakte s ľuďmi s novým coronavírusom, osamelým, dlhodobo a chronicky chorým. K príprave i samotnej realizácii projektu bola prizvaná i naša kolegyňa a odborníčka v oblasti pomoci núdznym prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. (Katedra sociálnych služieb a poradenstva FSV).

Podľa informácií na web stránke TTSK:

Prostredníctvom tejto linky majú ľudia k dispozícii celkom 56 psychológov a ďalších odborníkov, ktorí im pomôžu vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami alebo im odporučia ďalší postup.

Cieľom služby je pomôcť prekonať obyvateľom župy stres zo vzniknutej krízovej situácie, poskytnúť im základné poradenstvo, nasmerovať ich pri riešení problémov alebo zdieľať s nimi duševné vypätie.

Hlavné cieľové skupiny, ktorým bude linka pomáhať, sú pracovníci v prvom kontakte s novým koronavírusom (lekári, zdravotnícky personál, hasiči, predavači, policajti, vodiči autobusu, príp. iní pracovníci v službe verejnosti). Ďalej sú to ľudia chorí na COVID-19 alebo v karanténe s podozrením na toto ochorenie, ich rodinní príslušníci, seniori, osamelé osoby, či rodičia a školopovinné deti.Viac: https://www.trnava-vuc.sk/

FB: https://www.facebook.com/TrnavskyKraj/videos/235949744268661/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.4.2020
Dátum aktualizácie: 6.4.2020