Aktuality

Psychologická podpora a poradenstvo - pre študentov a zamestnancov

V súčasnej situácii plnej emócií, zmien zabehaných procesov, zmeny denného režimu, času, keď prekonávame úzkosti a musíme riešiť situácie a robiť rozhodnutia, keď nám často všetky riešenia pripadajú rovnako správne i nesprávne, môžu i u silných jedincov prísť úzkosti a smutné príp. depresívne nálady. Možno práve takéto situácie Vám môže pomôcť zvládnuť školený odborník, či už na telefonickej linke alebo chate/internete. Možno prekonaním samého seba a zodvihnutím telefónu alebo vyťukaním svojho problému do klávesnice predídeme konfliktu a znásobeniu psychického tlaku, ktorý pociťujeme.

V ďalšom pre Vás uvádzame výber z možných "pomocných rúk":

ON LINE PSYCHOLOGICKÁ PORADŇA UCM

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa psychologická poradňa UCM posúva do online priestoru.

Psychologicko-poradenské činnosti aktuálne zabezpečujú traja psychológovia z Katedry psychológie pod odbornou garanciou supervízora so samostatnou licenciou.

Ak potrebujete psychologickú oporu pri aktuálnej krízovej situácii, poradenstvo pri zvládaní záťaže, či nasmerovanie pri riešení psychických problémov, kontaktujte mailom niektorú z kolegýň z Filozofickej fakulty:

Viac: psychologická poradňa


LINKA PSYCHOLOGICKEJ PODPORY TTSK

V rámci ďalších opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, trnavská župa spúšťa pre svojich obyvateľov LINKU PSYCHOLOGICKEJ PODPORY. Prostredníctvom tejto linky majú ľudia k dispozícii celkom 56 psychológov a ďalších odborníkov, ktorí im pomôžu vyrovnať sa s ťažkými životnými situáciami alebo im odporučia ďalší postup. Na príprave i realizácii linky spolupracuje i naša kolegyňa, prof. PhDr. Mgr. Levická Jana, PhD. z FSV.
Každý deň, v čase od 6.00 do 22.00 hod. na telefónnom čísle 033 22 11 220 je na linke pre ľudí k dispozícii celkom 56 psychológov, odborníkov pracujúcich v psychologickej oblasti, odborníkov z radov zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK a z radov zamestnancov Úradu TTSK.
Viac: https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/trnavska-zupa-poskytne-ludom-aj-psychologicku-podporu/

ON-LINE PORADŇA LIGY PRE DUŠEVNÉ ZDRAVIE - odborníci sú pre Vás pripravení i v tejto on line poradni
Viac: https://www.dusevnezdravie.sk/online-poradna/

LINKA DÔVERY NEZÁBUDKA - dostupná nonstop 24 hodín denne. Telefonická linka je anonymná a bezplatná na celom území SR.
Telefonický kontakt: 0800 800 566

Mladí ľudia majú možnosť využiť aj psychologické poradenstvo, ktoré je špeciálne orientované na problémy študentov a mladých ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách. Poradenstvo robia väčšinou mladí školení odborníci, ktorí sú pripravení poskytnúť radu, odporúčanie i konzultáciu:

Dobrá krajina - https://www.dobrakrajina.sk/sk/projekt/internetova-poradna-pre-mladych

IPčko https://ipcko.sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí, online každý deň od 7:00 do 0:00 cez chat.

Dobrá linka https://dobralinka.sk/
Psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím.

Európsky portál pre mládež https://europa.eu/youth/sk/article/66/23757_sk
Anonymná bezplatná on-line poradňa pre mladých

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 6.4.2020
Dátum aktualizácie: 9.4.2020