Aktuality

Informácie o odubytovaní študentov UCM z jednotlivých internátov a ŠD

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 16.4.2020
Dátum aktualizácie: 27.4.2020