Aktuality

Dôležitý oznam pre absolventov a študentov

Oznamujeme absolventom a študentom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave(ďalej len „UCM“), že od 5. mája 2020 sa stanovili úradné hodiny na vydávanie diplomov pre absolventov a študentov UCM na Organizačnom oddelení UCM

každý utorok v čase  od 9,00 hod. do 12,00 hod.,

v kancelárii č. 112a), 110b), na 1. poschodí, Nám. J. Herdu 2, Trnava. 


V Trnave, 4. mája 2020
Organizačné oddelenie UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Zdroj: vedúca Organizačného oddelenia
Dátum vloženia: 5.5.2020