Aktuality

Doc. Bočáková v Trnavskom rádiu

Dňa 7.5.2020 bola v Rannej šou Trnavského rádia doc. PhDr. Oľga Bočáková, PhD., ktorá je vedúcou Katedry sociálnych služieb a poradenstva Fakulty sociálnych vied UCM.


V inšpiratívnom rozhovore s moderátorkou Viky hovorila o dobrovoľníckej činnosti, ktorú spolu so svojimi študentmi a ďalšími zamestnancami realizovali na začiatku vypuknutia pandémie. S túžbou pomôcť sa zmobilizovali a šili a distribuovali rúška pre ľudí, ktorí to najviac potrebovali (seniori v domácom prostredí, ľudia v domovoch sociálnych služieb, centrách týraných žien a i.).

Ani v týchto dňoch nezaháľajú a doručujú dezinfekčné roztoky a rukavice tam kde treba a realizujú i nákupy pre seniorov.

Zvukový záznam celej relácie TU.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Vedúca OPV
Dátum vloženia: 7.5.2020
Dátum aktualizácie: 1.6.2020