Aktuality

Publikacia v prestížnom vydavateľstve Routledge

Prorektor UCM prof. RNDr.  Peter Sýkora, PhD. je spoluautorom publikácie vydanej v prestížnom vydavateľstve Routledge.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 29.5.2020
Dátum aktualizácie: 2.6.2020