Aktuality

Prvý univerzitný profesor z radov absolventov UCM

Dňa 29. mája 2020 pred Vedeckou radou UPJŠ v Košiciach úspešne absolvoval vymenúvacie konanie za profesora v odbore Anorganická chémia doc. RNDr. Ján Titiš, PhD. z Fakulty prírodných vied, jeden z prvých absolventov UCM v Trnave (nar. 1979). Budúci profesor vedecky pracuje v oblasti nanomagnetizmu a podieľa sa na identifikácii tzv. jednomolekulových magnetov. Publikoval 71 vedeckých prác registrovaných v databáze SCOPUS, ktoré sú citované 1433 krát. Jeho h-index = 21 (minimálne 21 publikácií citovaných 21-krát). Najcitovanejšou prácou je Boča R - Miklovič J - Titiš J: Simple mononuclear cobalt(II) complex: A single-molecule magnet showing two slow relaxation processes, Inorganic Chemistry (2014) 53, 2367-2369, 123 citácií.

Srdečne blahoželáme.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 29.5.2020
Dátum aktualizácie: 17.6.2020