Aktuality

Odovzdanie poverovacích dekrétov vedeniu FZV a riaditeľke IM

Dňa 2.6.2020 odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. za účasti členov vedenia UCM dekréty:

  • MUDr. Juraj Štofko, PhD., MPH – poverený výkonom funkcie dekana Fakulty zdravotníckych vied
  • Mgr. Jana Koišová, PhD. – poverená výkonom funkcie prodekanky pre vonkajšie vzťahy  
  • PhDr. Nina Sládeková, PhD. – poverená výkonom funkcie prodekanky pre rozvoj
  • RNDr. Katarína Vulganová, PhD. - poverená výkonom funkcie prodekanky pre vzdelávanie
  • Doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. - poverená výkonom funkcie prodekanky pre kvalitu a vedu

Dekrét si prevzala taktiež novovymenovaná riaditeľka Inštitútu manažmentu doc. Ing. Renata Nováková, PhD.

Všetkým srdečne gratulujeme.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.6.2020
Dátum aktualizácie: 17.6.2020