Aktuality

Zasadnutie Akademického senátu UCM

Zasadnutie Akademického senátu UCM sa bude konať dňa 16. júna 2020 o 14:30 hodine v zasadačke Z.03 na prízemí budovy na Nám. J. Herdu 2 prezenčnou formou, prvýkrát po korona kríze. Zasadnutie je verejné.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Gabriel Kubál
Zdroj: tajomník AS UCM
Dátum vloženia: 16.6.2020