Aktuality

UCM sa správa spoločensky zodpovedne

UCM v Trnave ocenila  spoločnosť   SEWA, European Recycling Platform udelením  tzv. Zeleného certifikátu za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií a akumulátorov v roku 2019. I takýmto spôsobom sa univerzita snaží správať sa spoločensky zodpovedne v súlade s potrebou zvyšovania environmentálnej zodpovednosti inštitúcií, organizácií a firiem.

I takýmto spôsobom sa univerzita snaží správať sa spoločensky zodpovedne v súlade s potrebou zvyšovania environmentálnej zodpovednosti inštitúcií, organizácií a firiem.  

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 29.6.2020
Dátum aktualizácie: 6.7.2020