Aktuality

Opatrenie rektora č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM

Dňa 30. júna 2020 rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vydal Opatrenie na zamedzenie plagiátorstva na UCM.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 1.7.2020
Dátum aktualizácie: 15.7.2020