Aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docentka Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.

Na zasadnutí Vedeckej rady Filozofickej fakulty UCM v Trnave dňa 6.7.2020 odovzdal rektor univerzity dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania systematická filozofia Mgr. Jane Tomašovičovej, PhD.

Mgr. Jana Tomašovičová, PhD. habilitačnú prácu obhájila 26. mája 2020. P. docentka pôsobí na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM v Trnave ako vysokoškolský pedagóg.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 6.7.2020
Dátum aktualizácie: 10.7.2020