Aktuality

Zapisy do ďalšieho roku štúdia

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom akademického informačného systému ( „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného poriadku UCM v Trnave.

Prečítajte si pozorne postup a podmienky TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Zdroj: vedúca Organizačného oddelenia
Dátum vloženia: 6.7.2020
Dátum aktualizácie: 12.7.2020