Aktuality

Vybudovanie registratúrneho strediska univerzity

Registratúrne stredisko Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dostalo nové priestory, ktoré vyhovujú požiadavkám určeným na tento účel využitia a zároveň spĺňajú podmienky ochrany podľa vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. 1. Jedná sa o časť III. NP v budove univerzity na Bučianskej. 

V januári 2020 začali stavebné práce a dňa 6. júla 2020 bola stavebná časť vybudovania registratúrneho strediska ukončená. Celková cena za uskutočnenie stavebných prác bola takmer 216 tis. EUR. Aktuálne je v procese realizácie výroba, dodávka a montáž mobilných a pevných regálových systémov, s predpokladanou dobou ukončenia začiatok augusta 2020 s očakávanými nákladmi cca 23,5 tis. EUR. 

Fotogaléria - pôvodný stav
Fotogaléria - nové priestory

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.7.2020
Dátum aktualizácie: 17.7.2020