Aktuality

Prírastky do Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave systematicky buduje Univerzitný vedecký a kreatívny park (UVKP), ktorý združuje technické vybavenie pre vzdelávaciu, vedeckovýskumnú a kreatívnu činnosť. Aj v ostatnom období registrujeme prírastky do UVKP v podobe laboratórnych prístrojov: real-time cyklér polymerázovej cyklickej reakcie (PCR), mikroplatničkový čítač, spektrometer jadrovej magnetickej rezonancie (NMR) a spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR). Tieto prístroje napomôžu aj k výraznému zvýšeniu kvality záverečných prác. Prístroje sa zakúpili z projektov riešených na Fakulte prírodných vied.

Viac informácií o prírastkoch v Univerzitnom vedeckom a kreatívnom parku UCM nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
Zdroj: rektor UCM v Trnave
Dátum vloženia: 12.7.2020
Dátum aktualizácie: 31.7.2020