Aktuality

Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave

V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.

Za vedenie univerzity sa zúčastnil akademického obradu rektor univerzity, Jeho Magnificencia prof. Ing. Roman Boča, DrSc., ktorý v príhovore zablahoželal absolventom UCM k úspešnému ukončeniu štúdia a zaželal im veľa úspechov v ďalšom živote.

Sme hrdí na naše absolventky a absolventov, veríme, že budú šíriť dobré meno svojej Alma mater - Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Blahoželáme!

Viac fotografií nájdete vo FOTOGALÉRII.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 15.7.2020
Dátum aktualizácie: 23.7.2020