Aktuality

UCM úspešná v rebríčku NATURE INDEX

Podľa najprestížnejšieho vedeckého rebríčka NATURE INDEX pre rok 2020 je na základe špičkových vedeckých publikácii na stránke natureindex.com  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  zaradená v tomto roku na štvrtú priečku medzi slovenskými univerzitami. V rámci sledovaného obdobia sa z posudzovaných inštitúcií zo Slovenska umiestnila na najvyššej priečke Slovenská akadémia vied.

Nature Index sleduje  publikované články v 82 prestížnych vedeckých časopisoch s prírodovedeckým zameraním, ktoré vybrala nezávislá skupina odborníkov. Umiestnenie v rebríčku určuje počet publikácií a spoluautorských podielov autorov z danej inštitúcie. Prestížny rebríček inštitúcií Nature Index zostavuje vydavateľstvo Springer Nature. Umožňuje sledovať  zaradenie a umiestnenie inštitúcií v kvalitatívnom poradí na základe časového hľadiska, teritoriálneho i v rámci jednotlivých výskumných oblastí.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa za ostatné tri roky v databáze Nature Index umiestňovala vždy na popredných pozíciách v rámci slovenských univerzít, konkrétne: v roku 2017 obsadila 1. miesto, 2018 - 2. miesto, 2019 - 4. miesto.

"Verím, že i naďalej sa bude dariť našim spoločným úsilím, výskumnými aktivitami a publikovaním v kvalitných  časopisoch udržať si túto pozíciu, prípadne sa posunúť i vyššie. Umiestnenie v tomto prestížnom kvalitatívnom rebríčku považujem za významné ocenenie kvality našej práce." povedal rektor UCM, prof. Ing. Roman Boča, DrSc. 

Viac: https://www.natureindex.com/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 17.7.2020
Dátum aktualizácie: 31.7.2020