Aktuality

FSV podpísala Memorandum o spolupráci s organizáciou IUVENTA

Dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. podpísal dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci Fakulty sociálnych vied UCM so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA.

Cieľom spolupráce je prednostne oblasť prípravy projektov, výskumov a prieskumov o mládeži. Budúca spolupráca tiež predpokladá intenzívnejšie prepojenie skúseností oboch inštitúcií s cieľom podporiť kvalitu výskumu a zberu dát o mládeži, rozvoj mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

Viac:  https://www.iuventa.sk/sk/NOVINKY/iuventa-podpisala-memorandum-o-spolupraci-s-fakultou-socialnych-vied-ucm.alej?ind&fbclid=IwAR0_wDvRy-zaj8aIsoZRCVTT38xgRVoFHtqT6YczZ-54IQwzHiF6_lMYxlw

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 24.7.2020
Dátum aktualizácie: 31.7.2020