Aktuality

FMK má schválený projekt Horizon 2020

Fakulta masmediálnej komunikácie  UCM v Trnave ako člen medzinárodného európskeho konzorcia, ktoré zahŕňa 17 inštitúcií a 15 európskych krajín (Estónsko, Lotyšsko, Švédsko, Poľsko, Nemecko, Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Rakúsko, Belgicko), má schválený projekt s názvom „Critical Exploration of Media Related Risks and Opportunities for Deliberative Communication: Development Scenarios of the European Media Landscape“ (akronym MEDIADELCOM) v rámci európskej schémy „Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme“. Hlavným riešiteľom je univerzita v Tarte (Estónsko) a celkový rozpočet predstavuje skoro 3 milióny EUR.

Cieľom projektu je na základe teoretických a empirických výskumov skúmanie kultúrno-mediálneho prostredia v Európe, s osobitným zameraním na krajiny strednej a východnej Európy, jeho vývoj za posledné dve dekády, diagnostikovanie rizík a príležitostí a modelovanie ďalších možných scenárov vývoja. Celkovým cieľom projektu je na základe získaných znalostí väčšia podpora sociálnej súdržnosti v Európe. 

Za správnosť: doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 28.7.2020