Aktuality

Rozhodnutie rektora UCM o otvorení akademického roka 2020/2021

Na základe Rozhodnutia rektora č. 2/2020 zo dňa 21. augusta 2020 sa otvorenie akademického roka 2020/2021 na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave začne riadne výučbou dňa 21. septembra 2020 (v pondelok).

Rektor UCM zároveň udeľuje - vzhľadom na štátny sviatok 17.11.2020 - na deň 16. novembra 2020 rektorské voľno.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 21.8.2020
Dátum aktualizácie: 11.9.2020