Aktuality

Odovzdanie dekrétov o udelení titulu docentka

Na zasadnutí Vedeckej rady Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave dňa 26.8.2020, po úspešnom ukončení habilitačného konania, odovzdal rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekréty o udelení titul docentka v odbore habilitačného konania a inauguračného konania masmediálne štúdiá, PhDr. Daniele Kollárovej, PhD. a PhDr. Viere Kačinovej, PhD.

Obom kolegyniam srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov do ďalšieho pracovného života.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 27.8.2020