Aktuality

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC

Prolongácia a vydávanie nových študentských preukazov ISIC bude prebiehať v dňoch od 02.09.2020 do 30.09.2020 v pracovných dňoch od 08:00h do 14:00h v miestnosti S0.6 na prízemí vľavo budovy UCM na Nám. J. Herdu. Vstup do miestnosti bude možný iba jednotlivo a len s použitím rúška.

Aktualizované 10. 9. 2020:
Študenti IFBLR / FZV – od 14/09/2020 prebieha odovzdávanie nových ISIC preukazov v Piešťanoch

Zároveň žiadame študentov, aby rešpektovali tieto bezpečnostné opatrenia:

  • predchádzajte zhromažďovaniu viac ako 15 ľudí vo vestibule budovy,
  • pri množstve osôb 15 vo vestibule je nutné, aby ostatné osoby čakali v exteriéri budovy,
  • v interiéri budovy dodržiavajte 2m odstupy,
  • chráňte seba aj ostatných použitím rúška.

Vopred ďakujeme za ústretovosť a rešpektovanie týchto pravidiel.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jozef Kšiňan
Zdroj: CIKT UCM
Dátum vloženia: 27.8.2020
Dátum aktualizácie: 24.9.2020