Aktuality

Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie

Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu upravuje plán krízového riadenia UCM v Trnave v súvislosti so vzniknutými epidémiami/pandémiami vyhlásenými príslušnými štátnymi orgánmi. Táto smernica je záväzná pre všetkých zamestnancov univerzity vrátane tých, ktorí vykonávajú práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, študentov UCM a všetkých ostatných osôb vstupujúcich na akademickú pôdu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Celé znenie smernice si prečítajte tu:
Plán krízového riadenia univerzity v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu

Smernica platí od 14.septembra 2020.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.9.2020
Dátum aktualizácie: 17.9.2020