Aktuality

OZNAM ABSOLVENTOM - zrušenie promócií

Vážená absolventka, vážený absolvent,

po Vašom úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia Vám úprimne blahoželáme a  oznamujeme Vám, že slávnostné odovzdanie diplomov /promócie/ absolventov jednotlivých fakúlt UCM, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium štátnou skúškou v mesiaci júl a august 2020, bolo z dôvodu súčasnej pandemickej situácie COVID-19 vedením Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

z r u š e n é .

Diplom a doklady o ukončení vysokoškolského štúdia si môžete vyzdvihnúť  každý utorok, okrem dovoleniek a sviatkov.
Miesto: študentská zóna UCM, prízemie vľavo, Nám. J. Herdu 2, Trnava
Termín: v čase od 8,00 hod. do 11,00 hod., každý utorok, okrem dovoleniek a sviatkov.

Každý absolvent je povinný si priniesť vlastné písacie potreby a dodržiavať hygienicko-bezpečnostné opatrenia v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Upozorňujeme absolventov vysokoškolského štúdia, že diplom nie je možné poslať poštou!
Musíte si ho prevziať osobne, resp. môžete na prevzatie diplomu a dokladov o ukončení vysokoškolského štúdia splnomocniť inú osobu.
Splnomocnenie musí byť na prevzatie diplomu a dokladov a musí byť overené notárom, resp. matrikou.
Je nutné dodržiavať termín vydania diplomov!

Za správnosť: PhDr. Zuzana Mikulková, MBA
Vedúca Organizačného oddelenia UCM

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 2.10.2020
Dátum aktualizácie: 6.10.2020