Aktuality

Výzva Digital Life Sciences

Účelom tejto otvorenej výzvy je podporiť rozvoj širokej škály projektov, ktoré prispejú k dlhodobým cieľom rozvoja otvoreného digitálneho priestoru pre údaje a nástroje v biologických vedách, podpory interdisciplinárnej spolupráce a pokroku v oblasti rozsiahleho výskumu. Všeobecným cieľom projektu je začať používať EOSC nástroje, dáta a pracovné toky použitia a dopadu na naše komunity zaoberajúce sa prírodovednými predmetmi.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.10.2020