Aktuality

Kick-off meeting k Horizon Europe na 2021-2027 - pozvánka

Cieľom tohto podujatia bude predstaviť nový program Horizont Európa odbornej verejnosti, vedeckým pracovníkom, kľúčovým stakeholderom, ako aj aktérom zo sféry priemyslu či vedecko-výskumných inštitúcií.

Vystúpenie prisľúbil aj generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD) Jean-Eric Paquet.

Celodenné podujatie sa uskutoční 29. 10. 2020, bude mať formu živého vysielania a prihlásenie prostredníctvom prihlasovacieho formulára je vopred potrebné.

Program.

Viac: https://eraportal.sk/aktuality/kick-off-podujatie-k-ramcovemu-programu-eu-pre-vyskum-a-inovacie-horizon-europe-na-roky-2021-2027/

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 8.10.2020