Aktuality

Informácia pre študentov ubytovaných na ŠD UCM (aktual 9.10.2020)

Epidemiologická situácia na UCM v Trnave nie je kritická a nie sú identifikované ohniská ochorenia COVID-19.
Z preventívnych dôvodov a na odporučenie Stáleho krízového štábu UCM odo dňa 12.10.2020 je zmenená organizácia výučby na Univerzite sv. Cyrila a Metoda a prechod k dištančnej forme vzdelávania.

V súvislosti s horeuvedenou zmenou formy výučby rektor univerzity vydal

 Ubytovaní študenti, prečítajte si prosím celé opatrenie!

Základnou informáciou je:
Rektor dôrazne odporúča študentom zo Slovenskej republiky a zahraničným študentom študijných programov prvého a druhého stupňa bezodkladne opustiť Študentský domov na Námestí Jozefa Herdu 2 v Trnave, najneskôr do 21.10.2020, a to vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu a riziko karanténnych opatrení a nútenej izolácie osôb. Neopustením ubytovacieho zariadenia sa študent vystavuje riziku nútených karanténnych opatrení alebo nútenej izolácie osôb. Finančné náklady spojené s nútenou izoláciou bude znášať študent (ubytovanie, celodenná strava, dezinfekčné a hygienické potreby). Odporúčanie opustiť internát sa netýka študentov, ktorí naďalej pokračujú v prezenčnej výuke v laboratóriách alebo sa majú zúčastniť praktickej výučby.

Viac:

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 9.10.2020
Dátum aktualizácie: 19.10.2020