Aktuality

UCM na veľtrhu vzdelávania "Study in Slovakia" v online priestore

V piatok 20. novembra 2020 sa naša univerzita pod gesciou rektorátneho Oddelenia vonkajších vzťahov (OVV) zúčastnila na vzdelávacom veľtrhu Ukrainian Educational Fair - Study in Slovakia - ktorý sa aj tentokrát uskutočnil v online priestore.

Seminár v rámci veľtrhu bol organizovaný pre uchádzačov o štúdium z Ukrajiny, Bieloruska, Gruzínska a Ruska, ktorí majú záujem študovať na Slovensku.
Univerzita, našich päť fakúlt a jeden inštitút, boli odprezentované a priamo tlmočené do ruského jazyka jednou zo študentiek Fakulty sociálnych vied UCM pochádzajúcej z Ukrajiny - Anastasiia Shevchenko, ktorej aj touto cestou ďakujeme za skvelú spoluprácu.

Prezentácia v anglickom jazyku je k dispozícii k nahliadnutiu, ako aj pre ďalšie účely jednotlivých súčastí univerzity, na vyžiadanie na Oddelení vonkajších vzťahov UCM.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mgr art. Lenka Biba Slovak
Zdroj: Oddelenie vonkajších vzťahov
Dátum vloženia: 24.11.2020
Dátum aktualizácie: 26.11.2020