Aktuality

Inauguračné prednášky na VR UCM

Na rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave dňa 24. novembra 2020 sa konali dve inauguračné prednášky.

  • Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD., vedecko-pedagogickej pracovníčky Filozofickej fakulty UCM v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia.

Vedecká rada UCM v Trnave vyslovila súhlas s návrhom Vedeckej rady FF UCM na vymenovanie doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. za profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia.

  • Inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindléryovej, PhD., vedecko-pedagogickej pracovníčky Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave, v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa.

Vedecká rada UCM v Trnave vyslovila súhlas s návrhom Vedeckej rady FSV UCM na vymenovanie doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindléryovej, PhD. profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa.

Fotogaléria

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: OPV UCM
Dátum vloženia: 25.11.2020
Dátum aktualizácie: 27.11.2020