Aktuality

Raňajky s Platónom, večera s kráľovnou Min

Raňajky s Platónom, večera s kráľovnou Min (Artificial Inteligence Humanities)
S prednáškou pod názvom Breakfast with Plato, Dinner with Queen Min. Linguistic Avatars of GPT-3 vystúpil tento týždeň Dr. Mariusz Pisarski z UCM Centra pre bioetiku

(https://centreforbioethics.sk/) na Katedre filozofie a aplikovanej filozofie FF UCM na ICAIH 2020 (The 3rd International Conference on AI Humanities) v Seole, Južná Korea, v dňoch 8.-14.12.2020. Konferenciu organizuje Humanities Research Institute, Chung-Ang University formou on-line.
Všetky prednášky sú prístupné na Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCXB8-fjKVpvipsFaXJ0KYnw

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 11.12.2020