Aktuality

Vymenovanie novej dekanky Fakulty zdravotníckych vied UCM

Dňa 16.12.2020 na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. slávnostne odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníckych vied UCM RNDr. Kataríne Vulganovej, PhD., ktorá bola zvolená do funkcie na základe voľby Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied UCM dňa 11. decembra 2020.

Novovymenovanej pani dekanke želáme veľa pracovných úspechov.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 16.12.2020
Dátum aktualizácie: 25.1.2021